Kompletní nástavba POHODY

Nejen pro použití čárových kódů k přesnému a efektivnímu vedení skladu, spolehlivé expedici objednávek a automatizaci firemních procesů nad Pohodou.

Veškeré aplikace plusSystem jsou určeny výhradně pro ekonomický systém Pohoda a díky tomu jsou do maximálních možných detailů Pohodě přizpůsobené.

Spolehlivá a rychlá podpora celého řešení v návaznosti na Pohodu jak přímo od autorů systému, tak od celé řady Certifikovaných partnerů Pohody.

Komplexní sada aplikací a nástrojů k Pohodě, mající za cíl urychlit, zjednodušit a zpřesnit provádění běžných operací. Těchto nástrojů a aplikací je celá řada, lze je přibližně rozdělit do čtyř skupin podle zaměření, kam jsou určeny.

Provozovatel elektronického obchodu

Rychlé a odbavení kompletních objednávek bez záměn díky mobilním či stacionárním terminálům a čárovým kódům (plusMobile).

Hromadné vystavování a tisk faktur (plusExternalStore) pro objednávky skladem, automatické rozesílání stavu objednávky či vystavených dokladů prostřednictvím e-mailu či SMS (plusNotify), nahrávání dokladů zpět na e-shop pro pozdější stažení zákazníkem (plusArchive).

Velkoobchod, distributor

Pokročilá evidence skladových pozic zboží ve vztahu M:N, optimalizace sběru při expedici (plusMobile), evidence obsahu a stavu přepravy jednotlivých přepravních jednotek (balík, gitter box, paleta) i během cesty k odběrateli.

Rozdělení zboží včetně stavů do virtuálních skladů (budov) a definování skladových skupin (kdy jeden fyzický sklad je více účetních – komisní sklady apod.)

Přehled nad otevřenými objednávkami (plusGroup), mobilní sběr objednávek, doplňování komisních skladů, mobilní prodej a zavážení.

Kusová výroba průmyslových zařízení

Evidence potřebného materiálu a polotovarů (rozpracovaná výroba) a plánování pro výrobu vyšších technologických celků (plusProduce).

Výroba (vč. generování výr. čísel) a výstupní kontrola výrobků (plusEtiquette), zaznamenání naměřených hodnot testovaných parametrů. Tisk zkušebního protokolu, veškerých štítků, souvisejících dokumentů (prohlášení o shodě,…) prostřednictvím dotykového stacionárního terminálu.

Vizualizace rozpadu výrobku ve všech úrovních přímo v Pohodě (plusProduce). Podrobná evidence používaného materiálu během výroby – dle požadavků systému řízení kvality.

OEM výroba, dodavatelské řetězce

Označování (plusLabel) výrobků a jejich vyšších balních jednotek (kartony, palety), značení obalů dle požadavků zákazníků ("brandování", např. specifické požadavky řetězců).

Značení obvyklé pro daný obor (potravinářství – šarže a spotřeba, automotive – VDA, GTL) podle obecně platných norem (GS1). Evidence přepravních obalů pomocí SSCC kódu.

Elektronický export dokladů pro automatické zpracování zákazníkem. Evidence spotřebovaného materiálu/surovin a generování souhrnných hlášení a přehledů.

Specializovaný velkoobchod

Odbavování osobně přítomného zákazníka personálem přímo ve skladu pomocí mobilního terminálu (velkoobchod elektro, TZB, kancelářské potřeby,…). Automatický tisk výdejky/daňového dokladu po dokončení bez nutnosti jít k PC (plusMobile).

Tvorba přijatých objednávek ve vzorkových prodejnách pro pozdější expedici ze skladu. Expedice do vozů pro přímé závozy zákazníkům, informování zákazníka o stavu objednávky (plusNotify).

Evidence mobilních skladů (rozvozových vozidel) včetně rychlé inventury, přímý prodej z vozu.

Účetní firma

Výměna dat – import výstupů z různých účetních a skladových systémů do Pohody pro zpracování účetnictví, definice transformačních pravidel pro automatizaci importu (plusImport).

Přehledy a ocenění skutečně poskytnutých služeb klientům, včetně individuálních cen. Generování výdejek či přijatých objednávek pro následnou snadnou fakturaci služeb (plusBilling).

Snadné generování a tisk čárových kódů, včetně aut. přiřazování EAN13 (plusLabel, plusToolbox).

Aplikace

plusMobile – mobilní i pevné terminály do skladu
je komplexní online i offline řešení pro čárové kódy a mobilní i pevné terminály (čtečky). Pokrývá veškeré skladové procesy – od příjmu, přes převody a expedici zboží, kontroly dokladů až po inventury a inventurní seznamy.
14.000 Kč pro Pohodu (MDB)
plusNotify – pokročilá notifikace SMS a emaily
Aplikace plusNotify je velice variabilním a silným nástrojem pro automatické i ruční rozesílání zpráv a upozornění ve formě SMS a emailů zákazníkům, obchodním partnerům i zaměstnancům na základě informací z Pohody podle nastavených pravidel.
16.000 Kč pro Pohodu SQL/E1
plusDisplay – snadná prezentace dat
Aplikace pro snadnou prezentaci informací z Pohody pomocí tabletů, monitorů či televizí.
9.000 Kč za 1 zobrazovací zařízení
plusOrders – jednoduché řešení vykrývání objednávek
Je rychlý nástroj pro hromadnou práci s objednávkami a jejich další zpracování. Používá se nejčastěji pro přehledné zobrazení přijatých objednávek a jejich automatické nebo manuální zpracování v systému Pohoda.
plusProcess – evidence činností a materiálu při práci na servisní zakázce
Aplikace určená k evidenci poskytovaných služeb a spotřebovávaného materiálu prostřednictvím pevného dotykového terminálu přímo v dílně či podobných prostorách. K systému se přihlašují jednotliví uživatelé pomocí svých hesel, čárových kódů či RFID tagů a zadávají na jaké zakázce či objednávce pracují, jakou službu právě provádí a jaký materiál k tomu přebírají či vrací do skladu. V rámci zakázky je možné libovolně definovat různé činnosti, poskytované služby či dostupný materiál k použití a lze podrobně definovat také práva jednotlivých uživatelů k daným operacím. Výstupem do Pohody jsou výdejky s rozepsanými položkami pro následnou fakturaci.
24.000 Kč pro Pohodu E1
plusRouter – automatické zpracování dokladů
Aplikace určená pro automatické zpracování dokladů v Pohodě na základě nastavených pravidel a s možností zohlednění stavů skladů a dalších dokladů v Pohodě z hlediska skladové dostupnosti.
18.000 Kč za 1 či více jednotek
plusExpedice – expedice pro rozvoz i zasílání
Aplikace plusExpedice je určena pro expedici a štítkování zboží (vykrývání objednávek), a to jak při přímém rozvozu (zásobování masem, zeleninou,…), tak i běžné expedici zásilkovými obchody. Je optimalizována pro práci na dotykové obrazovce a pro rychlou práci s objednávkami a čárovými kódy.
13.000 Kč za samostatnou licence (bez plusMobile) pro 1 stanici
plusLabel – pokročilý tisk štítků z Pohody
Slouží k tisku etiket na zboží podle hotových dokladů v Pohodě. Používá se tedy např. pro vytištění etiket v odpovídajících množstvích podle konkrétní příjemky nebo třeba v případě, že zboží dodáváte odběrateli, který vyžaduje speciální formu značení zboží.
zdarma – součást plusMobile
plusEtiquette – chytré štítkování při výrobě či příjmu
Je silný nástroj pro okamžitý tisk štítků při příjmu zboží nebo výrobě, obvykle se upravuje na míru konkrétním požadavkům provozu a je optimalizován pro dotykové displeje.
5000 Kč za rozšíření k plusSystem
plusSupplier – vydané objednávky efektivně
Původně zakázkové, ale nyní již krabicové řešení PlusSupplier slouží pro usnadnění vystavování vydaných objednávek, které doplňuje standardní funkce Pohody v oblasti objednávání zboží u Vašich dodavatelů. Automatické objednávky v Pohodě umí obvykle dostatečně chytře určit, které zásoby se mají v jakém množství objednat, ale už neumí interaktivně vybírat, kterou zásobu objednat u jakého dodavatele, aby to bylo efektivní.
16.000 Kč
plusBilling – přehled o službách účetní firmy
Je jednoduchá aplikace, která je určena zejména účetním firmám, které poskytují své služby svým klientům a slouží k vytvoření jednoduchého a rychlého přehledu o rozsahu služeb poskytnutých zákazníkovi za určité období.
9.000 Kč pro Pohodu MDB/SQL/E1
plusImport – sehrávání dokladů do Pohody
Speciální aplikace plusImport, poslouží zejména účetním firmám, které zpracovávají účetnictví svým zákazníkům, a potřebují do Pohody pro zaúčtování sehrávat doklady vytvořené v jiných skladových, fakturačních a účetních programech.
9.000 Kč pro Pohodu MDB/SQL/E1
plusExternalStore – hromadná fakturace a přefakturace
plusExternalStore je užitečná utilita pro ty, kteří potřebují hromadně vystavovat a tisknout faktury k objednávkám skladem a také přefakturovávat zboží mezi zahraničními jednotkami.
9.000 Kč pro Pohodu MDB/SQL/E1 – jedna účetní jednotka (nahrazeno plusRouter)
plusProduce – rozpad (nacenění) a zadání do výroby
Aplikace plusProduce slouží k plánování výroby ve skladovém systému Pohoda. Pomocí jeho nástrojů lze vytvářet přehledy o potřebném materiálu pro vyrobení produktu nebo skupiny produktů a jejich skladové dostupnosti.
18.000 Kč pro Pohodu SQL/E1
plusArchive – export a archivace dokladů
Aplikace plusArchive je automatický nástroj pro generování PDF a elektronickou archivaci dokumentů z Pohody. Pojmenování vytvořených souborů lze definovat různými způsoby. Exporty lze provádět na místní disk i na FTP (SFTP). Lze využít např. i pro export dokladů v PDF na eshop.
9.000 Kč pro Pohodu MDB/SQL/E1
plusGroup – konsolidace objednávek
AplusGroup slouží ke sjednocení více nevykrytých nebo částečně vykrytých objednávek do souhrnných přijatých nebo vydaných objednávek dle zadaných kritérií.
9.000 Kč pro Pohodu MDB/SQL/E1
plusReset – nulovací výdejka
plusReset je malá jednoúčelová aplikace pro nulování stavů a evidenčních čísel na vybraném skladě. Po spuštění se vybere jeden z načtených skladů Pohody a dojde k vytvoření a naimportování označené nulovací výdejky sestavené tak, aby výsledné stavy zásob a evidenčních čísel na skladě byly nulové. Důvody použití jsou v každém provozu různé, např. rovnání špatně vedených evidenčních čísel.
1.900 Kč pro Pohodu MDB/SQL/E1
plusQuery – skladová dostupnost
Aplikace plusQuery je určena pro rychlý náhled skladu s vyhledáváním.
1.500 Kč pro Pohodu MDB/SQL/E1
plusCron – databázový terminál
plusCron je bezplatný databázový terminál pro operace nad všemi typy databází Pohody (Access/MS SQL).
zdarma pro Pohodu MDB/SQL/E1
plusScanner
plusScanner je jednoduchá bezplatná utilita k systému plusMobile. Umožňuje použít mobilní terminál jako "hloupou" bezdrátovou čtečku čárových kódů.
zdarma pro Pohodu MDB/SQL/E1