Kompletní nástavba POHODY

Nejen pro použití čárových kódů k přesnému a efektivnímu vedení skladu, spolehlivé expedici objednávek a automatizaci firemních procesů nad Pohodou.

Veškeré aplikace plusSystem jsou určeny výhradně pro ekonomický systém Pohoda a díky tomu jsou do maximálních možných detailů Pohodě přizpůsobené.

Spolehlivá a rychlá podpora celého řešení v návaznosti na Pohodu jak přímo od autorů systému, tak od celé řady Certifikovaných partnerů Pohody.

Komplexní sada aplikací a nástrojů k Pohodě, mající za cíl urychlit, zjednodušit a zpřesnit provádění běžných operací. Těchto nástrojů a aplikací je celá řada, lze je přibližně rozdělit do čtyř skupin podle zaměření, kam jsou určeny.

Provozovatel elektronického obchodu

c3000-pistol-maleRychlé a odbavení kompletních objednávek bez záměn díky mobilním či stacionárním terminálům a čárovým kódům (plusMobile).

Hromadné vystavování a tisk faktur (plusExternalStore) pro objednávky skladem, automatické rozesílání stavu objednávky či vystavených dokladů prostřednictvím e-mailu či SMS (plusNotify), nahrávání dokladů zpět na e-shop pro pozdější stažení zákazníkem (plusArchive).

Velkoobchod, distributor

Pokročilá evidence skladových pozic zboží ve vztahu M:N, optimalizace sběru při expedici (plusMobile), evidence obsahu a stavu přepravy jednotlivých přepravních jednotek (balík, gitter box, paleta) i během cesty k odběrateli.

Rozdělení zboží včetně stavů do virtuálních skladů (budov) a definování skladových skupin (kdy jeden fyzický sklad je více účetních – komisní sklady apod.)

Přehled nad otevřenými objednávkami (plusGroup), mobilní sběr objednávek, doplňování komisních skladů, mobilní prodej a zavážení.

Kusová výroba průmyslových zařízení

Evidence potřebného materiálu a polotovarů (rozpracovaná výroba) a plánování pro výrobu vyšších technologických celků (plusProduce).

Výroba (vč. generování výr. čísel) a výstupní kontrola výrobků (plusEtiquette), zaznamenání naměřených hodnot testovaných parametrů. Tisk zkušebního protokolu, veškerých štítků, souvisejících dokumentů (prohlášení o shodě,…) prostřednictvím dotykového stacionárního terminálu.

Vizualizace rozpadu výrobku ve všech úrovních přímo v Pohodě (plusProduce). Podrobná evidence používaného materiálu během výroby – dle požadavků systému řízení kvality.

OEM výroba, dodavatelské řetězce

Označování (plusLabel) výrobků a jejich vyšších balních jednotek (kartony, palety), značení obalů dle požadavků zákazníků ("brandování", např. specifické požadavky řetězců).

Značení obvyklé pro daný obor (potravinářství – šarže a spotřeba, automotive – VDA, GTL) podle obecně platných norem (GS1). Evidence přepravních obalů pomocí SSCC kódu.

Elektronický export dokladů pro automatické zpracování zákazníkem. Evidence spotřebovaného materiálu/surovin a generování souhrnných hlášení a přehledů.

plus_Label-screenshot

Specializovaný velkoobchod

Odbavování osobně přítomného zákazníka personálem přímo ve skladu pomocí mobilního terminálu (velkoobchod elektro, TZB, kancelářské potřeby,…). Automatický tisk výdejky/daňového dokladu po dokončení bez nutnosti jít k PC (plusMobile).

Tvorba přijatých objednávek ve vzorkových prodejnách pro pozdější expedici ze skladu. Expedice do vozů pro přímé závozy zákazníkům, informování zákazníka o stavu objednávky (plusNotify).

Evidence mobilních skladů (rozvozových vozidel) včetně rychlé inventury, přímý prodej z vozu.

Účetní firma

Výměna dat – import výstupů z různých účetních a skladových systémů do Pohody pro zpracování účetnictví, definice transformačních pravidel pro automatizaci importu (plusImport).

Přehledy a ocenění skutečně poskytnutých služeb klientům, včetně individuálních cen. Generování výdejek či přijatých objednávek pro následnou snadnou fakturaci služeb (plusBilling).

Snadné generování a tisk čárových kódů, včetně aut. přiřazování EAN13 (plusLabel, plusToolbox).

Aplikace

plusMobile
plusMobile – mobilní i pevné terminály do skladu
je komplexní online i offline řešení pro čárové kódy a mobilní i pevné terminály (čtečky). Pokrývá veškeré skladové procesy – od příjmu, přes převody a expedici zboží, kontroly dokladů až po inventury a inventurní seznamy.
14.000 Kč pro Pohodu (MDB)
18.000 Kč pro Pohodu SQL
21.000 Kč pro Pohodu E1
3.500 Kč přídavná licence CAL pro Pohodu (MDB)
4.000 Kč přídavná licence CAL pro Pohodu SQL
5.000 Kč přídavná licence CAL pro Pohodu E1
20 % z ceny produktu za roční servis a podpora produktu
Při zakoupení v období od září do konce roku, servis na další rok neúčtujeme.
plusNotify
plusNotify – pokročilá notifikace SMS a emaily
Aplikace plusNotify je velice variabilním a silným nástrojem pro automatické i ruční rozesílání zpráv a upozornění ve formě SMS a emailů zákazníkům, obchodním partnerům i zaměstnancům na základě informací z Pohody podle nastavených pravidel.
16.000 Kč pro Pohodu SQL/E1
plusDisplay
plusDisplay – snadná prezentace dat
Aplikace pro snadnou prezentaci informací z Pohody pomocí tabletů, monitorů či televizí.
9.000 Kč za 1 zobrazovací zařízení
3.000 Kč za druhé a každé další zobrazovací zařízení
plusOrders
plusOrders – jednoduché řešení vykrývání objednávek
Je rychlý nástroj pro hromadnou práci s objednávkami a jejich další zpracování. Používá se nejčastěji pro přehledné zobrazení přijatých objednávek a jejich automatické nebo manuální zpracování v systému Pohoda.
plusProcess
plusProcess – evidence činností a materiálu při práci na servisní zakázce
Aplikace určená k evidenci poskytovaných služeb a spotřebovávaného materiálu prostřednictvím pevného dotykového terminálu přímo v dílně či podobných prostorách. K systému se přihlašují jednotliví uživatelé pomocí svých hesel, čárových kódů či RFID tagů a zadávají na jaké zakázce či objednávce pracují, jakou službu právě provádí a jaký materiál k tomu přebírají či vrací do skladu. V rámci zakázky je možné libovolně definovat různé činnosti, poskytované služby či dostupný materiál k použití a lze podrobně definovat také práva jednotlivých uživatelů k daným operacím. Výstupem do Pohody jsou výdejky s rozepsanými položkami pro následnou fakturaci.
24.000 Kč pro Pohodu E1
5.000 Kč za přídavnou licenci pro další stanici
20 % z ceny produktu za roční servis a podpora produktu
Při zakoupení v období od září do konce roku, servis na další rok neúčtujeme.
plusRouter
plusRouter – automatické zpracování dokladů
Aplikace určená pro automatické zpracování dokladů v Pohodě na základě nastavených pravidel a s možností zohlednění stavů skladů a dalších dokladů v Pohodě z hlediska skladové dostupnosti.
18.000 Kč za 1 či více jednotek
20 % z ceny produktu za roční servis a podpora produktu
Při zakoupení v období od září do konce roku, servis na další rok neúčtujeme.
plusExpedice
plusExpedice – expedice pro rozvoz i zasílání
Aplikace plusExpedice je určena pro expedici a štítkování zboží (vykrývání objednávek), a to jak při přímém rozvozu (zásobování masem, zeleninou,…), tak i běžné expedici zásilkovými obchody. Je optimalizována pro práci na dotykové obrazovce a pro rychlou práci s objednávkami a čárovými kódy.
13.000 Kč za samostatnou licence (bez plusMobile) pro 1 stanici
5.000 Kč za přídavnou licence
20 % z ceny produktu za roční servis a podpora produktu
Při zakoupení v období od září do konce roku, servis na další rok neúčtujeme.
plusLabel
plusLabel – pokročilý tisk štítků z Pohody
Slouží k tisku etiket na zboží podle hotových dokladů v Pohodě. Používá se tedy např. pro vytištění etiket v odpovídajících množstvích podle konkrétní příjemky nebo třeba v případě, že zboží dodáváte odběrateli, který vyžaduje speciální formu značení zboží.
zdarma – součást plusMobile
5.000 Kč za samostatnou licenci
20 % z ceny produktu za roční servis a podpora produktu
Při zakoupení v období od září do konce roku, servis na další rok neúčtujeme.
plusEtiquette
plusEtiquette – chytré štítkování při výrobě či příjmu
Je silný nástroj pro okamžitý tisk štítků při příjmu zboží nebo výrobě, obvykle se upravuje na míru konkrétním požadavkům provozu a je optimalizován pro dotykové displeje.
5.000 Kč za rozšíření k plusSystem
13.000 Kč za samostatnou licenci
18.000 Kč za licenci úpravy programu na míru
20 % z ceny produktu za roční servis a podpora produktu
Při zakoupení v období od září do konce roku, servis na další rok neúčtujeme.
plusSupplier
plusSupplier – vydané objednávky efektivně
Původně zakázkové, ale nyní již krabicové řešení PlusSupplier slouží pro usnadnění vystavování vydaných objednávek, které doplňuje standardní funkce Pohody v oblasti objednávání zboží u Vašich dodavatelů. Automatické objednávky v Pohodě umí obvykle dostatečně chytře určit, které zásoby se mají v jakém množství objednat, ale už neumí interaktivně vybírat, kterou zásobu objednat u jakého dodavatele, aby to bylo efektivní.
16.000 Kč
plusBilling
plusBilling – přehled o službách účetní firmy
Je jednoduchá aplikace, která je určena zejména účetním firmám, které poskytují své služby svým klientům a slouží k vytvoření jednoduchého a rychlého přehledu o rozsahu služeb poskytnutých zákazníkovi za určité období.
9.000 Kč pro Pohodu MDB/SQL/E1
plusImportplusImport – sehrávání dokladů do Pohody
Speciální aplikace plusImport, poslouží zejména účetním firmám, které zpracovávají účetnictví svým zákazníkům, a potřebují do Pohody pro zaúčtování sehrávat doklady vytvořené v jiných skladových, fakturačních a účetních programech.
9.000 Kč pro Pohodu MDB/SQL/E1
plusExternalStore
plusExternalStore – hromadná fakturace a přefakturace
plusExternalStore je užitečná utilita pro ty, kteří potřebují hromadně vystavovat a tisknout faktury k objednávkám skladem a také přefakturovávat zboží mezi zahraničními jednotkami.
9.000 Kč pro Pohodu MDB/SQL/E1 – jedna účetní jednotka (nahrazeno plusRouter)
18.000 Kč pro Pohodu MDB/SQL/E1 – více účetních jednotek
plusProduce
plusProduce – rozpad (nacenění) a zadání do výroby
Aplikace plusProduce slouží k plánování výroby ve skladovém systému Pohoda. Pomocí jeho nástrojů lze vytvářet přehledy o potřebném materiálu pro vyrobení produktu nebo skupiny produktů a jejich skladové dostupnosti.
18.000 Kč pro Pohodu SQL/E1
plusArchive
plusArchive – export a archivace dokladů
Aplikace plusArchive je automatický nástroj pro generování PDF a elektronickou archivaci dokumentů z Pohody. Pojmenování vytvořených souborů lze definovat různými způsoby. Exporty lze provádět na místní disk i na FTP (SFTP). Lze využít např. i pro export dokladů v PDF na eshop.
9.000 Kč pro Pohodu MDB/SQL/E1
plusGroup
plusGroup – konsolidace objednávek
AplusGroup slouží ke sjednocení více nevykrytých nebo částečně vykrytých objednávek do souhrnných přijatých nebo vydaných objednávek dle zadaných kritérií.
9.000 Kč pro Pohodu MDB/SQL/E1
plusReset
plusReset – nulovací výdejka
plusReset je malá jednoúčelová aplikace pro nulování stavů a evidenčních čísel na vybraném skladě. Po spuštění se vybere jeden z načtených skladů Pohody a dojde k vytvoření a naimportování označené nulovací výdejky sestavené tak, aby výsledné stavy zásob a evidenčních čísel na skladě byly nulové. Důvody použití jsou v každém provozu různé, např. rovnání špatně vedených evidenčních čísel.
1.900 Kč pro Pohodu MDB/SQL/E1
plusQuery
plusQuery – skladová dostupnost
Aplikace plusQuery je určena pro rychlý náhled skladu s vyhledáváním.
1.500 Kč pro Pohodu MDB/SQL/E1
plusCron
plusCron – databázový terminál
plusCron je bezplatný databázový terminál pro operace nad všemi typy databází Pohody (Access/MS SQL).
zdarma pro Pohodu MDB/SQL/E1
plusScanner
plusScanner
plusScanner je jednoduchá bezplatná utilita k systému plusMobile. Umožňuje použít mobilní terminál jako "hloupou" bezdrátovou čtečku čárových kódů.
zdarma pro Pohodu MDB/SQL/E1