Výhody cloudového řešení

Cloudem nazýváme spolupracující zařízení, jako jsou PC klientské stanice, servery a mobilní zařízení, která využívají Internet jako zásobu či fond informačních technologií a služeb. PC zařízení tak mají přístup k nevyčerpatelnému množství výkonných aplikací, výpočetního výkonu a datového úložnému prostoru.

Výhody pro finančního ředitele

 • Nevyžaduje kapitálové investice do serverového hardware a software vyžadující odepisováni
 • Předvídatelné provozní náklady, které lze plně zahrnout do daňově uznatelných nákladu
 • Náklady se odvíjejí od požadavků, rostou nebo se snižují s počtem uživatelů a odebíraných služeb
 • Růst společnosti je možné dosáhnout s nižšími náklady na IT infrastrukturu

Výhody pro oddělení IT

 • Rychlejší nasazení technologii
 • Větší bezpečnost dat a nižší prostoje
 • Méně aktualizací a automatické upgradování na nové verze
 • Uvolnění od rutinní práce s instalací, správou a zálohováním serverů umožňuje soustředit se na rozvoj IT infrastruktury a jejího efektivního využívání uživateli
 • Možnost kombinace cloudového řešení s existujícím, místně nasazeným řešením

Výhody pro obchodního ředitele

 • IT infrastruktura může okamžitě reagovat na potřeby růstu společnosti
 • Zvýšení produktivity zaměstnanců díky
  • využívání nejnovějších verzí,
  • zlepšení spolupráce a sdílení,
  • efektivnějšímu využívání aplikaci
 • Zvýšení mobility obchodníků díky zlepšení přístupu k datům během obchodních cest
 • Nižší náklady na IT a tedy i celkové provozní náklady umožňují snížit ceny vlastních produktů a získat tak konkurenční výhodu

vyhody